Tarifeler

Toptan satış fiyatı: Talep edilecek miktar, tüketim profili ve sözleşmesel esnekliklere göre değişkenlik gösterdiğinden güncel fiyat için lütfen iletişime geçiniz.

1 Sm³: 15ºC ve 1.01325 bar mutlak basınçtaki 1 m³ gazın hacmine tekabül eder.

Fiyatlandırmada doğal gazın 9155 Kcal/Sm³ olan üst ısıl değeri esas alınmıştır.

Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecektir.