Kilometre Taşları

2004

(Şubat 2004)
Aksa Doğalgaz Toptan Satış A.Ş. kuruldu

2006

(Kasım 2006)
EPDK’dan Toptan Satış Lisansı alındı.

2007

(Ocak 2007)
TPAO tarafından gerçekleştirilen ihaleyle Akçakoca-Çayağzı Doğal Gaz Üretim Tesisi’nde üretilen Türkiye’nin öz kaynaklarından elde edilen doğal gazın üç yıl boyunca satış hakkı kazanıldı.

(Mayıs 2007)
TPAO Akçakoca Çayağzı Üretim Tesisi’nin üretime başlamasıyla Türkiye’de ilk doğal gaz toptan satış faaliyeti gerçekleştirildi.

2009

(Ekim 2009)
EPDK’dan Spot LNG İthalatı Lisansı alındı.

2015

(Eylül 2015)
EPİAŞ'a ortak olundu.