Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Politikası’nın amacı, Kazancı Holding’in ve ilgili Grup Şirketleri’nin “BGYS Kapsam Dokümanı”nda belirtilen şirketler, lokasyonlar, varlıklar, süreçler ve personel için şirket stratejileri doğrultusunda BGYS’ye yönelik anlayışını aktarmak, BGYS amaç ve hedeflerini kayıt altına almak ve bu anlayışın uygulanması için yapılması gerekenleri aktarmaktır.

Temelleri 1950’li yıllarda atılan Kazancı Holding, yarım asrı aşan yolculuğunda her zaman müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak; doğal gaz dağıtımı, enerji üretimi, elektrik satışı ile enerji sektörünün lider firmalarından biri olmuştur. Grup, enerji alanlarındaki yatırımları, ödediği vergiler ve yarattığı istihdam ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Kuruluşumuzda yasal uyumluluklar çerçevesinde gerektiği kadar bilme prensibine uygun erişim kontrolleri, gelişen teknolojiye uygun güvenlik önlemleri alınır. Bilgi güvenliği tehditleri göz önünde bulundurularak kuruluş bilgi varlıkları ve hizmetleri açısından riskler ve önlemler arasında uygun bir denge sağlayan bilgi güvenliği risk yönetimi sistemi uygular. Bu çerçevede bilgi güvenliği amaçlarımız;

  1. Süreçlerin yönetilmesinde bilgi güvenliği ve iş standardizasyonunun sağlanması
  2. Kurumda işlenen verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin en üst seviyeye çıkartılması,
  3. Yasal gereksinimlere ve sözleşmelere uyumun sağlanması.

Üst Yönetim olarak, belirlenen bilgi güvenliği amaçlarını gerçekleştirmek ve TS ISO/IEC 27001’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine” uyacağımızı ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakların tahsis edileceğimizi, etkinliğini değerlendireceğimizi, sürekli iyileştireceğimizi ve bunun tüm ilgili taraflarca anlaşılmasını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.